egyensuly.jpg

Egy olyan folyamat, ahol mindenki elmondhatja saját véleményét, történetét félbeszakítás nélkül. Ahol egy harmadik,független és semleges fél segít a feleknek megérteni egymás nézőpontját. A mediátor a folyamat támogatója, a kommunikáció segítője, nem dönt a felek helyett, nem tanácsol, nem javasol megoldási lehetőségeket. Különböző eszközökkel segíti a feleket a szituáció megértésében, ami által a felek is meghallják és jobban megértik egymást. A felek dolga egymás meghallgatása,a nyílt kommunikáció,és a másik fél véleményének tiszteletben tartása. A folyamat önkéntes, bármikor, bármelyik fél felbonthatja, ha kényelmetlenül érzi magát. A teljes ülést titoktartás kötelezi, tehát az ott készült jegyzetek megsemmisítésre kerülnek, az elhangzottak a jelenlevők között maradnak. Titoktartási kötelezettségből adódóan  bírósági tárgyalás esetén a mediátor tanúként nem hívható be továbbá a mediácós ülésen elhangzottak nem használhatóak fel a bírósági eljárás során. A közvetítői eljárás titoktartási elvének köszönhetően elősegíti a nézőponti különbségek feltárását és egy esetleges közösmegállapodás létrejöttét. Ez a folyamat egy  konkrét konfliktus feloldásában segít.  Szakterületemet tekintve elsősorban a munkahelyen kialakult konfliktusok kezelésében segítek és nyújtok szolgáltatást. Közvetítői tapasztalatomat és gyakorlatomat az Egyesült Államok Új- Mexikói Albuquerque Bíróságon szereztem társ-mediátorként. A kint eltöltött hónapok élménybeszámolóját itt olvasható.  Magyarországon a közvetítői törvény segíti a mediációs folyamatokat és támogatja a létrejött megállapodásokat.

főbb ismérve

Az eljárás egy jövőorientált megoldás megtalálásában segíti feleket

A negatívumok pozitívba fordítása. A mediátor negatív megnyilvánulások mentén érti meg a felek sérelmeit. A közvetítő feladata a negatív mondatok pozitívra fordítása (azonos tartalom mellett), vagy semlegessé tétele a másik fél részére.

Az indulatok kezelése az együttműködés létrejöttét segíti a folyamat során a felek viselkedési szabályokra vonatkozó megállapodást tesznek. A kialakított szabályok betartása a kooperációt mozdítja elő.

Az érdekek és szükségletek feltárása: a mediátor a felek szükségleteit és a mögöttes érdekeket tárja fel. Például a feltárt szükségletek és érdekek mentén egy pozicionális tárgyalást képes érdekalapú tárgyalásba átfordítani.

A hatalmi, befolyásolási különbségek kiegyensúlyozása: a közvetítői eljárás során a felek egyenlő bánásmódban részesülnek.

A kommunikáció és a kapcsolat javítása. A mediációs ülés a megállapodástól függetlenül minden esetben a párbeszéd kialakulását eredményezi a felek között.

A döntés joga végig a felek kezében marad, minden esetben ők hozzák meg a végleges döntést, a végeredmény rajtuk múlik.

Időtakarékos megoldási lehetőség. Egy mediációs ülés maximum 3 órát vesz igénybe a konfliktus összetettségétől és a felek megállapodási hajlandóságától függően. Több mediációs ülés esetén is igaz, hogy ez eljárás rövidebb időt vesz igénybe, mint egy bírósági eljárás.

A felek elköteleződését a saját elhatározásból való részvétel, és a maguk által meghozott döntés erősíti meg. Az eljárás során mindenkit meghallgatnak, és mindkét fél elmondhatja saját álláspontját, ezáltal a felek a megszületett megállapodás iránt elkötelezettebbekké válnak.

A mediátor semlegessége: A közvetítő egy harmadik,független személy, aki a mediáció végéig megtartja pártatlanságát, megteremtve a felek számára a biztonságos környezetet, ahol mindenki őszintén elmondhatja sérelmét, újrateremtve a bizalmat.

A vitás felek önként vesznek részt az eljárásban, és semmilyen jogukról nem kell lemondaniuk, ez garantálja az eljárás önkéntességét.

A titoktartás: az eljárás bizalmas, és nem nyilvános. Minden érintett titoktartási kötelezettséget vállal, a mediátor a titoktartási kötelezettsége tanúként sem oldható fel.


Gazdasági mediáció

A gazdasági mediáció mérőeszközei az érték, a haszon, a költség- és időmegtakarítás, a siker és a teljesítőképesség, együttműködés fenntartása, melyek segítségével megállapítható az eljárás eredményessége.  

Gazdasági mediáció előnyeiről egy a blog bejegyzésemben tudhat meg többet.